Kinderfysiotherapie

Basisschoolkind 6-12 jaar

In groep 3 leren kinderen in een relatief korte tijd schrijven. Vaak eerst in blokletters om vervolgens na enkele maanden over te gaan in verbonden schrift. Schrijven is een zeer complexe motorische vaardigheid waarbij meerdere factoren een rol spelen. Zo moet de pen op een juiste manier worden vastgehouden, niet te slap maar ook niet te stevig. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te groot maar ook niet te klein. En verder dient het schrijven vloeiend te gebeuren want anders kan er schrijfkramp ontstaan.  Er kunnen dus nogal wat dingen misgaan als kinderen leren schrijven.

 • Een niet of nauwelijks leesbaar handschrift (dysgrafie)
 • Een te laag schrijftempo
 • Krampachtig en gespannen schrijven/pijn
 • Een vreemde penvatting
 • Problemen hebben met linkshandig schrijven

Aan de hand van een schrijf- en motorisch onderzoek kan er beoordeelt worden of er alleen sprake is van een schrijfprobleem of dat er ook problemen zijn in de fijne motoriek. Tijdens de therapie wordt er aandacht besteed aan een goede zithouding, pengreep en keuze van de juiste pen. Verder wordt geobserveerd of het kind voldoende afwisseling tussen spanning en ontspanning van de pols en vingers heeft. Bij het leren schrijven houdt de kinderfysiotherapeut rekening met de schrijfmethode van de school aan en houdt nauw contact met de betreffende leerkrachten.
Naast schrijfproblemen zijn er in deze leeftijdsgroep ook andere indicaties mogelijk.

Indicaties 6-12 jaar kunnen zijn:

 • Achterstand van fijne en/of grove motoriek
 • (Sport) blessures, overbelastingsklachten
 • Neurologische  problemen: cerebrale parese, spierziekten
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsafwijkingen
 • Orthopedische problemen, standsafwijkingen van de extremiteiten, status na een fractuur
 • AD(H)D, ASS (Autisme Spectrum Stoornis), syndroom van Asperger, waarbij problemen met motoriek aanwezig zijn
 • Problemen met de prikkelverwerking
Scroll naar boven