Brainproof Boost (nazorg) traject:
Activate Body and Brain

Datgene wat we niet zien is er niet, dus moet je er maar mee leren leven.
Dat is wat we te horen krijgen, maar dat is NIET de juiste aanpak en/of mind(set).

Onzichtbare klachten kunnen waarneembare gevolgen op fysiek, sociaal, visueel en/of cognitief vlak veroorzaken. Spierpijn, rugpijn, kniepijn dat kennen we, maar “BREINPIJN” mag zich ook in het rijtje voegen.

“Breinpijn”: het onvermogen om zintuiglijke (geluid, geur, visueel, vestibulair), cognitieve, fysieke en/of sociale prikkels te verwerken die zijn ontstaan door een inwendig of uitwendig trauma.

Dit is een andere tak van sport en vraagt om een andere aanpak.
Prikkel de zintuigen en zorg ervoor dat je fysiek, visueel en cognitief uitgedaagd wordt.
“Breinpijn” is uiterlijk niet waarneembaar, maar heeft grote gevolgen voor het individu en haar participatie in de maatschappij en de directe sociale omgeving.

Wollig hoofd, mist voor de ogen, vermoeidheid, geluid, licht, warmte, gesprekken voeren, werkgeheugen, aandacht, complexe taken uitvoeren, woordvinding, ga zo maar door.
Je bent niet meer de persoon die je was. Je leeft niet, maar je bent aan het overleven.
De hele dag sta je in een vecht-vlucht of Freeze stand.

Wees meer bewust van jouw M. A. F. (Mind(set) – Ademhaling – Focus).
Deze 3 parameters zijn te beïnvloeden en te controleren, maar dat bepaal en controleer jij, en wij gaan jou daarbij helpen om daar controle en meer grip op te krijgen.

70% van ons brein wordt gevoed door beweging.
Daarom gebruiken we ons lichaam en zintuigen in combinatie met cognitieve opdrachten als middel om het brein weer te activeren, stimuleren, recupereren en te sederen.

Where Attention goes, Energie Flows

Cognitive Movement Therapie (C.M.T):
Complexe fysieke taken uitvoeren waarbij jouw zintuigen en de cognitieve functies worden uitgedaagd. (Cognitieve) Conditie verbeteren door stevige korte cardio intervallen om zo de doorbloeding te vergroten/optimaliseren in het lichaam en ons brein: neuro vascular coupling Een doorbloedingsstoornis die op breinniveau is ontstaan door een: hersenschudding, cva,  whiplash of een burn-out moet weer hersteld of geoptimaliseerd worden.


Thomas Edison zei het al: “I have not failed, I just found 10.000 ways that doesn’t work.”

Zie jouw beperkingen als een mogelijkheid tot groei !!!

BOOST-dag
BOOST-dagdeel
4 – weken traject