Bodyproof beleid

Vanaf maandag 4 mei heeft de Fysiotherapie weer groen licht gekregen voor het behandelen, echter moeten we de maatregelen van het RIVM nog steeds in acht nemen. De omstandigheden zullen dus nog even anders zijn dan je gewend bent, hiervoor hebben wij een beleid opgesteld.

Laten we beginnen bij het begin…

Via de telefoon wordt bepaald of het geven van fysiotherapeutisch advies/hulp op afstand kan. Zo ja, dan wordt alles middels (beeld)bellen besproken en uitgevoerd.

Als het voor jouw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk. De praktijk en ons werkrooster is zo ingericht dat er nooit meer dan 3 fysiotherapeuten in de praktijk aanwezig zijn.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

 • kom precies op tijd 😉 (niet TE vroeg dit i.v.m. het aantal mensen binnen)
 • neem je eigen (bad)handdoek mee
 • geen handen schudden
 • was je handen voor en na de afspraak
 • hoest en nies in je elleboog
 • houd rekening met de 1,5 meter afstand
 • bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet
 • kleed je thuis alvast om, de kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden
 • helaas maar waar… er mag niet meer zelfstandig voor of na de behandeling getraind worden
 • zo min mogelijk gebruik maken van de toiletten
 • neem de cardio- en fitnessapparatuur en overig oefenmateriaal goed af na gebruik

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op het moment dat je:
– de afgelopen 24 uur corona symptomen hebt gehad
– een huisgenoot hebt met deze symptomen
– een huisgenoot hebt waarbij de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld
Dan moeten wij de afspraak even uitstellen of over gaan naar online consulten.


GROOT NIEUWS!!!
Voor iedereen die in een kwetsbare groep valt en/of zelf liever niet in de praktijk wilt komen, maar wel graag behandeld zou willen worden op locatie, hebben wij een CoronaProof ruimte gecreëerd. De CoronaProof ruimte is een gedeelte wat geheel afgezonderd is van de rest van de praktijk, waar wij zowel fysiek als op afstand mensen kunnen revalideren. Hier zullen ten alle tijden de hygiëne maatregelen in acht genomen worden, de mechanische ventilatie is aangepast, het tijdschema is zo ingedeeld dat er na elke patiënt schoongemaakt kan worden en er op deze manier ruim voldoende in- en uitloop tijd is.

Wij hopen je hiermee goed geïnformeerd te hebben over de gang van zaken voor de aankomende periode. H
eb je nog vragen, dan kan je altijd contact op nemen met:

Ronald van der Rijst: 06-51 62 11 44
Rodi Kosterman: 06-83 99 36 90

Voor het maken van een afspraak kan je weer bellen naar de praktijk op: 06-33 59 19 08 of direct met jouw eigen fysiotherapeut. Een mail sturen kan natuurlijk ook, [email protected].

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Team Fysiotherapie Bodyproof