Kinderfysiotherapie

Peuters/Kleuters 2-5 jaar

Op de peuter- en kleuterleeftijd leert een kind heel veel vaardigheden. Dit varieert van springen tot fietsen en van kleuren tot het veterstrikken. Uw kind kan moeite hebben met deze motorische vaardigheden, waardoor het zich niet zo ontwikkelt en beweegt als andere kinderen van zijn of haar leeftijd. Het kind kan zich trager ontwikkelen, waardoor het niet goed mee kan komen met grof motorische vaardigheden als rennen en huppelen, klimmen en klauteren. Het kind kan bang zijn bij het los leren fietsen, terwijl het gezien de leeftijd al zou moeten kunnen. Door houterigheid en onhandigheid kan een kind opvallen tijdens de gymles en kan het soms niet goed mee doen met andere kinderen. Ook als uw kind problemen heeft met fijn motorische vaardigheden als kleuren en tekenen, knippen en knutselen kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut een nog onduidelijke voorkeurshand kan hier een rol in spelen.

Indicaties 2-5 jaar kunnen zijn:

  • Achterstand van fijne en/of grove motoriek
  • Afwijkend looppatroon (tenenloper, voeten staan naar binnen of buiten)
  • Motorische onhandigheid (veelvuldig vallen of struikelen, houterig bewegen)
  • Onduidelijke voorkeurshand
  • Bewegingsangst
Scroll naar boven