Small Steps For Kids

Lekker in je vel met sport en spel

Het voeding, beweeg -en coach programma Small Steps For Kids richt zich op kinderen 8-12 jaar, waarbij het plezier in bewegen voorop staat.

Waarom Small Steps for Kids.

Onderzoek toont aan dat bewegen tijdens en na schooltijd:

– Het leertempo met 20% toeneemt
– Afname kans op overgewicht op latere leeftijd
– Zorgt voor minder verzuim vanwege positievere houding
– De motorische en beweegvaardigheden sterk doen verbeteren
– De fitheid sterk verbetert (o.a. afname buikvet)
– De hersengebieden beter met elkaar samenwerken
– Verhoging aantal hersenstofjes (BDNF, Dopamine en Adrenaline)
– Verbetering executieve hersenfuncties (=werkgeheugen en belangrijk voor het leren)

Johan Cruijff zei het al: Buitenspelen is ook een sport.

Het doel van Small Steps for Kids is kinderen hun zelfvertrouwen en plezier in bewegen te laten herwinnen en inzicht te geven in hun voeding en beweeggedrag. Kortom de leefstijl !!! Uniek in dit programma is het varierende aanbod van sport en het vervoer !!! Waaronder: dans, zelfverdediging/weerbaarheidstraining, kidsbootcamp en kidscrossfit. Als het programma stopt is het doel dat ze door het aanbod toch blijven bewegen.

Kinderfysiotherapie is de eerste 2 weken individueel en daarna in groepsverband van maximaal 10 kinderen gedurende 11 weken. De 2e training in de week zal plaatsvinden bij de sportverenigingen.

Maar uw kind staat er niet alleen voor. Een levenstijl verandering kan uw kind niet alleen, daarom betrekken we de ouders in dit programma.

Jullie zijn de sleutel tot optimaal succes!!!


Inhoud programma:

Week 1
Intake screening door:
1 Kinderfysiotherapeut:
– Neemt fysieke testen en een vragenlijst af op de praktijk
– Meegeven van het logboek
2 Diëtiste:
– Uitgebreide weegschaal meting
– Screening voeding en opstellen voedingsplan
– Bijeenkomst met de ouders in week 1, week 6 en week 12

Week 3 t/m 13 Kinderfysiotherapie bij Fysiotherapie Bodyproof:
– De eerste 2 weken individueel
– Vanaf week 3 in groepsverband op de dinsdag middag van 16.30 – 17.30

Kennismaking met verschillende sport-activiteiten op vrijdag!!!
Kick This (zelfverdediging):
–     week 2 – 3 – 4                       tijdstip 17.00 – 18.00
Dans bij get motivated:
–      week 5 – 6 – 7                      tijdstip 16.00 – 17.00
Kids bootcamp Fox training:
–      week 8 – 9 – 10                    tijdstip 16.00 – 17.00
Kickstart kidscrossfit
–      week 11 – 12 – 13                  tijdstip 16.00 – 17.00

Week 6
Tussen evaluatie zie week 1

Week 7
– Lezing door de (kinder) fysiotherapeut en diëtiste

Week 13
– Eindmeting en evaluatie gesprek met de: Fysiotherapeut en Diëtiste

Week 14
– Gezamenlijk activiteit ter afronding van Small Steps for Kids


Kosten / vergoeding

– Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar
– De bezoeken aan de Diëtiste komen uit het basispakket (eigen risico wordt eerst aangesproken)
– Voor de sportactiviteiten zal er een eigen bijdrage zijn van 45 euro. Betaling gelijk verdeeld
– Vervoer wordt 1x in de week verzorgd. Dit wordt niet in rekening gebracht!


Achtergrond informatie:

Onderzoek
Uit cijfers van het CBS (2015) blijkt dat 13,2 % van de jeugd van 4 tot 20 jaar overgewicht heeft. Van hen heeft 3,7 % obesitas. 1 op de 7 meisjes em 1 op 8 jongens heeft overgewicht.

Risico’s van overgewicht
80 % van de kinderen met overgewicht heeft ook als volwassene gewichts-problemen. Overgewicht vergroot het risico op artrose, diabetes, hart- en vaatziekte en gewrichtsproblemen.

Onderzoek fysiek
Fysieke testen brengen de belastbaarheid in kaart dat doet onze kinderfysiotherapeut, onze diëtiste analyseert het voedingspatroon en de coach geeft u tools over hoe u het beste het gesprek aan kunt met uw kind waarom ze eten wat ze eten.

Uit onderzoek is gebleken dat de lichamelijke fitheid zoals: coördinatie, kracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en snelheid afgelopen decennia met 15 tot 25% is afgenomen.

Onderzoek effect van bewegen op het leren
Uit recente onderzoeken is gebleken dat matig / intensieve fysieke activiteit en het bewegen na schooltijd een verbetering van de excecutieve functies geeft. Oftwel het werkgeheugen wat belangrijk is voor het leren. Het leertempo blijkt met 20% verhoogd te zijn en ging gepaard met de verhoging van de BDNF. BDNF zorgt voor een aanmaak van nieuwe neuronale verbindingen in ons brein. Tevens geeft onderzoek aan dat er een verhoging van de catecholominen zichtbaar was. Catecholominen zijn adrenalines en noradrenalines deze zorgen o.a voor een toename van de alertheid en energie niveau.