meerwaarde van educatie

Educatie heeft de volgende meerwaarde:

  1. Geeft duidelijkheid: hierdoor kunt u betere keuzes maken en zorgen voor structuur wat gunstiger is voor uw herstel.
  2. Stress verlagend: duidelijkheid geeft minder stress. Stress staat 1 op 1 gerelateerd aan de pijn intensiteit.
  3. Wegnemen bewegingstwijfel: (onbewust) bewegingstwijfel staat 1 op 1 gerelateerd aan de pijn intensiteit.
  4. Leer effect: leren ontwikkeld uw brein. U creëert dan nieuwe zenuwverbindingen in de hersenen bij de betrokken hersendelen van uw pijn (klacht). Leren kan in de toekomst wel eens aangewezen worden als één van de belangrijkste effecten van de fysiotherapie (dit geldt voor zowel educatie, passieve en actieve therapievorming).
  5. Preventie: bepaalde klachten hebben een wisselend beloop. Door de gegeven educatie kunt u de volgende periode van klachten tegengaan.
Scroll naar boven